WYNAGRODZENIE

Na wstępie należy zaznaczyć, iż każda sprawa prawna odróżnia się od pozostałych zupełnie innym stopniem skomplikowania, a co za tym idzie różnym nakładem pracy ze strony adwokata. Dlatego niniejszy Cennik usług jedynie pomoże Państwu zorientować się w zakresie mojej polityki cenowej.

Zasadą, którą stosuję od lat, jest iż każdą sprawę rozpoczynam od spotkania z klientem. Na bazie relacji klienta oraz dostarczonych przez niego dokumentów dokonuję wstępnej analizy sprawy, wypracowuję wstępne stanowisko prawne oraz zarysowuję plan działania (z ewentualnymi jego wariantami) mający na celu możliwie najbardziej korzystne dla klienta rozwiązanie jego problemu prawnego. Takie spotkanie połączone z analizą sprawy składa się na podstawową kategorię świadczonej przez mnie obsługi, jaką jest porada prawna.

Porady są udzielane odpłatnie. Opłata za jednorazową, jednogodzinną konsultację wynosi minimum 300 zł. Porady udzielane są tak w formie zdalnej, jak i podczas osobistego spotkania się z klientem.

Koszt dalszych usług związanych z prowadzeniem sprawy, analizą dokumentów i akt sprawy, pisaniem pism procesowych itp. zależy od kategorii i stopnia skomplikowania sprawy, z którą zwraca się do mnie klient, i jest ustalany w drodze porozumienia stron.

Czasami, gdy wielkość nakładu pracy jest trudna do oszacowania i zależy od nieprzewidywalnych czynników (np. reakcji drugiej strony i jej sposobu obrony) proponuję wynagrodzenie oparte o stawkę godzinową. Jest to rozwiązanie częściej stosowane przy obsłudze biznesu, ale bywają sytuacje, gdy proponuję takie rozwiązanie także klientom indywidualnym.

Zasadniczo nie stosuję rozliczenia wynagrodzenia w oparciu o procent od uzyskanej od przeciwnika kwoty. Wyjątkiem są niektóre rodzaje spraw odszkodowawczych, a także sytuacje, w których wynagrodzenie procentowe jest dodatkowym, ustalonym z klientem wynagrodzeniem od sukcesu (tzw. succes fee).

Jeśli świadczenie usług odbywa się poza siedzibą kancelarii lub na wyjedzie poza granicy Poznania, wynagrodzenie zasadnicze  powiększane jest o zwrot kosztów podróży, czas poświęcony na podróż, ew. koszt noclegu. Wysokość zwrotu takich kosztów jest ustalana ryczałtowo w drodze porozumienia stron.

Dla klientów z Ukrainy, Białorusi, Rosji oferuję możliwość rozłożenia wynagrodzenia zasadniczego na raty. Ilość rat oraz terminy płatności są ustalane w drodze porozumienia stron.

Wychodząc w pierwszej kolejności z założenia, iż każdy klient musi zostać zadowolony ze świadczonych przez mnie  usług zawsze działam w oparciu o przejrzyste i uczciwe metody rozliczania wynagrodzenia.

Z wyrazem szacunku

adwokat ukraiński wpisany na Listę Prawników

Zagranicznych w Polsce Iryna Myzyna