Reprezentacja Klientów na terenie Ukrainy


Prowadzenie postępowań sądowych.

Jako adwokat ukraiński biegle posługujący się językiem polskim oferuje możliwość reprezentacji interesów polskojęzycznych lub polskich Klientów na terenie Ukrainy, przed ukraińskimi sądami, arbitrażem oraz organami administracji publicznej. Sprawy mogę prowadzić bądź osobiście, (jeżdżąc w tym celu na Ukrainę) bądź we współpracy z adwokatem ukraińskim prowadzącym praktykę na Ukrainie.

Uczestnictwo ukraińskiego adwokata w spotkaniach biznesowych, negocjacjach na Ukrainie.

Mogę Państwu zaoferować moje osobiste uczestnictwo oraz doradztwo, jako adwokata ukraińskiego posługującego się biegle językiem polskim, rosyjskim i ukraińskie w negocjacjach biznesowych z klientami rosyjsko- i ukraińskojęzycznymi na Ukrainie, jak również i na terenie Federacji Rosyjskiej, Białorusi i w Polsce.

Przeprowadzenie procesu windykacji na Ukrainie.

Jako adwokat ukraiński oferuje swoje usługi w zakresie przeprowadzenia procesu windykacji należności od nierzetelnych kontrahentów na terenie Ukrainy.
W tym zakresie mogę sporządzić:

 • wezwanie do zapłaty, w języku ukraińskim lub rosyjskim,
 • uczestniczyć w negocjacjach z dłużkami,
 • skierować sprawę na drogę postępowania sądowego i następnie na drogę egzekucyjnego,
 • w sytuacji, gdyby powstanie zadłużenia związane było z przestępstwem mogę skierować zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa do ukraińskich organów ścigania, Policji, Prokuratury oraz reprezentować Klienta w toku tego postępowania.

Zakładanie i likwidacja spółek na Ukrainie, pomoc prawna w prowadzeniu działalności gospodarczej na Ukrainie:

 • przygotowanie analizy przepisów norm prawnych z uwzględnieniem indywidualnych okoliczności sprawy i wewnętrznego ustawodawstwa Ukrainy,
 • pomoc w założeniu działalności gospodarczej, spółek na terenie, Ukrainy, Federacji Rosyjskiej, Białorusi,
 • przygotowanie i negocjowanie umów z kontrahentami,
 • przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów w sprawach prowadzonych przed sądami zagranicznymi,
 • prowadzenie i pośrednictwo w prowadzeniu spraw wynikających z działalności gospodarczej przed sądami na terenie Ukrainy.

Dochodzenie odszkodowań na Ukrainie.

Oferuję pomoc prawną w uzyskaniu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej na terenie Ukrainy, w tym także w spawach regresu na rzecz ubezpieczyciela polskiego na terenie Ukrainy, Federacji Rosyjskiej, Białorusi.

Obrona karna na Ukrainie.

Jako adwokat ukraiński wielokrotnie prowadziłam sprawy karne na terenie Ukrainy.
W tym zakresie mogę zaoferować następujące usługi:

 • analiza prawna odpowiedzialności i ewentualnej kary na podstawie materiałów sprawy i okoliczności popełnienia przestępstwa na Ukrainie,
 • reprezentowanie interesów klienta przed organami ścigania na Ukrainie,
 • przygotowanie wszelkich dokumentów procesowych w sprawach karnych na Ukrainie,
 • uzyskanie dokumentów i informacji z organów władzy państwowej w ramach postępowania w sprawie karnej na Ukrainie.

Opinie i ekspertyzy prawne umów polsko-ukraińskich.

Jako adwokat ukraiński przeprowadzę ekspertyzę prawną umów/kontraktów, ofert handlowych, listów intencyjnych, wszelkiego rodzaju dokumentacji gospodarczej i korporacyjnej we wszystkich dziedzinach stosunków prawnych — pracy, cywilnych, gospodarczych i innych, które uregulowane są polskimi, ukraińskimi, rosyjskimi, białoruskimi, a także międzynarodowymi przepisami prawa.

Rozwód, unieważnienie małżeństwa, kontakty z dzieckiem na Ukrainie, ukraińskie prawo rodzinne.

Według danych statystycznych rośnie liczba małżeństw binacjonalnych polsko- ukraińskich, jak również zawieranych z obywatelami Białorusi i Rosji.
Obowiązujące między Polską, a Ukrainą, Białorusią i Rosją umowy międzynarodowe często odsyłają do uregulowań kwestii rodzinnych do prawa ukraińskiego, rosyjskiego, czy białoruskiego. Pozwalają także niekiedy prowadzić postępowanie sądowe dotyczące rodziny binacjonalnej polsko-ukraińskiej na terytorium Ukrainy, czy rodziny polsko-rosyjskiej, polsko-białoruskiej na terytorium Białorusi, czy Rosji.
Jako adwokat świadczę następujące usługi:

 • przygotowanie pisemnej analizy przepisów prawa z uwzględnieniem indywidualnych okoliczności sprawy i wewnętrznego ustawodawstwa konkretnego państwa oraz umów międzynarodowych,
 • przygotowanie i negocjowanie umów dotyczących podziału majątku (intercyzy), ustanowienia opieki nad dziećmi i alimentów,
 • przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów w sprawach prowadzonych przed sądami zagranicznymi,
 • prowadzenie i pośrednictwo w prowadzeniu spraw wynikających z prawa rodzinnego przed sądami ukraińskimi,
 • prowadzenie postępowania rozwodowego na terytorium Ukrainy,
 • prowadzenie sprawy związanej z podziałem majątku na terytorium Ukrainy.