Reprezentacja Klientów na terenie Ukrainy


Prowadzenie postępowań sądowych.

Jako adwokat ukraiński biegle posługujący się językiem polskim oferuję możliwość reprezentacji interesów polskojęzycznych lub polskich Klientów na terenie Ukrainy, przed ukraińskimi sądami, arbitrażem oraz organami administracji publicznej. Sprawy mogę prowadzić bądź osobiście, (jeżdżąc w tym celu na Ukrainę) bądź we współpracy z adwokatem ukraińskim prowadzącym praktykę na Ukrainie.

Pomoc ukraińskiego adwokata w sprawach biznesowych związanych z Ukrainą.

Mogę Państwu zaoferować moje osobiste uczestnictwo oraz doradztwo, jako adwokata ukraińskiego w negocjacjach biznesowych z klientami rosyjsko- i ukraińskojęzycznymi na Ukrainie, jak również i na terenie Polski.

Jako adwokat ukraiński mogę również zaoferować:

 • przeprowadzenie ekspertyz prawnych umów/kontraktów oraz wszelkiego rodzaju dokumentacji gospodarczej i korporacyjnej we wszystkich dziedzinach stosunków prawnych — pracowniczych, cywilnych, gospodarczych i innych, które uregulowane są polskimi, ukraińskimi, a także międzynarodowymi przepisami prawa;
 • przygotowanie analizy przepisów norm prawnych z uwzględnieniem indywidualnych okoliczności sprawy i wewnętrznego ustawodawstwa Ukrainy;
 • przygotowanie i negocjowanie umów z kontrahentami;
 • przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów w sprawach prowadzonych przed sądami zagranicznymi.

Prowadzenie procesu windykacji na Ukrainie.

Jako adwokat ukraiński oferuje swoje usługi w zakresie prowadzenia procesu windykacji należności od nierzetelnych kontrahentów na terenie Ukrainy.

W tym zakresie mogę sporządzić:

 • wezwanie do zapłaty, w języku ukraińskim lub rosyjskim,
 • uczestniczyć w negocjacjach z dłużkami,
 • skierować sprawę na drogę postępowania sądowego, a następnie na drogę egzekucyjnego,
 • w sytuacji, gdyby powstanie zadłużenia związane było z przestępstwem mogę skierować zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa do ukraińskich organów ścigania, Policji, Prokuratury oraz reprezentować Klienta w toku tego postępowania.

Obrona karna na Ukrainie.

Co prawda, z racji mojego wieloletniego już zamieszkiwania w Polsce nie prowadzę bezpośrednio obron w sprawach karnych przed ukraińskimi organami wymiaru sprawiedliwości, to jednak mając jako adwokat ukraiński wieloletnie doświadczenie w sprawach karnych prowadzonych na Ukrainie mogę zaoferować następujące usługi:

 • analiza prawna odpowiedzialności i ewentualnej kary na podstawie materiałów sprawy i okoliczności popełnienia przestępstwa na Ukrainie,
 • przygotowanie wszelkich dokumentów procesowych w sprawach karnych na Ukrainie,
 • uzyskanie dokumentów i informacji z organów władzy państwowej w ramach postępowania w sprawie karnej na Ukrainie.