Prawo oświatowe oraz prawo oświatowe dla cudzoziemców


Nie trzeba nikogo przekonywać, że edukacja odgrywa istotną rolę we współczesnym świecie. Rola ta przejawia się m.in. w tym że wykształciła się odrębna gałąź prawa regulująca cywilistyczne, administracyjne i inne aspekty prawne jej dotyczące szeroko pojętej oświaty i edukacji- pod zbiorczą nazwą prawo oświatowe. Prawo oświatowe reguluje i zabezpiecza ochronę praw podmiotów świadczących usługi edukacyjne, nauczycieli, uczniów, rodziców itd. Przy czym bardzo często konieczne jest uwzględnienie nie tylko przepisów dot. ściśle pojętego prawa oświatowego, lecz również przepisów z innych dziedzin prawa, takich jak to prawo pracy, czy też prawo rodzinne, a w sytuacji z cudzoziemcami ma zastosowanie szereg ustaw dotyczących legalnego pobytu i pracy w Polsce.

Jak wynika z naszego doświadczenia trudne sytuacje w tej sferze zdarzają się dość często, co z kolei może spowodować potrzebę zaangażowania prawnika, który włada równie przepisami prawa oświatowego, jak i posiada głęboką wiedzę w innych dziedzinach prawa.

Właśnie taką pomoc prawną jesteśmy zaoferować wspólnie z Kancelarią Adwokacką Macieja Kacprzaka z Poznania.

 

Wspólnie oferujemy:

  • udzielenie porad prawnych z prawa oświatowego w Polsce, w tym też dla cudzoziemców, którzy są obywatelami Ukrainy oraz dla innych cudzoziemców;
  • weryfikacja pracowników cudzoziemców (personel zatrudniany w palcówkach edukacyjnych w Polsce) pod kątem legalności zatrudnienia oraz legalności pracy w Polsce, w tym też dla obywateli Ukrainy i innych cudzoziemców;
  • pomoc prawna dla nauczycieli, w tym też dla tych, którzy są obywatelami Ukrainy oraz dla innych cudzoziemców;
  • pomoc prawna dla placówek edukacyjnych, w tym też zagranicznych;
  • pomoc prawna dla rodziców i uczniów, w tym też dla tych, którzy są obywatelami Ukrainy oraz dla innych cudzoziemców;
  • reprezentowanie przed organami wszystkich instancji w postępowaniach przed organami, sądami dyscyplinarnymi oraz innymi jednostkami organizacyjnymi;
  • reprezentowanie w sprawach karnych wszczętych w związku z popełnieniem przestępstw związanych z dotacjami unijnymi w sferze edukacji.

Pomocy prawnej w wyżej opisanych sprawach udzielamy w szczególności na terenie Poznania, województwa wielkopolskiego (Jarocin, Września, Świebodzin, Konin itd), ale również na terenie całej Polski, w szczególności w większych miastach: Wrocławiu, Warszawie, Krakowie, Katowicach, Gdańsku. Poza granicami Poznania oraz Wielkopolski pomoc prawna udzielana jest w formie zdalnej. 

 

Zapraszamy do kontaktu

Z wyrazem szacunku
adwokat ukraiński wpisany na Listę Prawników
Zagranicznych w Polsce Iryna Myzyna