Szkolenia z prawa ukraińskiego


Poszerzenie wiedzy w zakresie regulacji prawa ukraińskiego może, z racji dużej liczby moich rodaków żyjących i pracujących w Polsce, okazać się niezbędne w procesie stosowania prawa w Polsce. W wielu przypadkach przesądzają o tym przepisy umowy międzynarodowej o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych i karnych z dnia 24 maja 1993 r., Konwencji dotycząca cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę, sporządzona w Hadze dnia 25 października 1980 r. oraz innych normatywnych aktów międzyrocznego prywatnego prawa, a także ustawodawstwo wewnętrze jak Państwa Ukraińskiego, tak i Państwa Polskiego.

Dlatego jako adwokat ukraiński biegle posługujący się językiem polskim oferuję możliwość przeprowadzenia szkoleń z zakresu prawa ukraińskiego dla różnych instytucji – państwowych, samorządowych jak i prywatnych.

Oferuję także przeprowadzanie szkoleń w zakresie prawa polskiego, ale prowadzonych w języku ukraińskim lub rosyjskim, a przeznaczonych dla rosyjskojęzycznych lub ukraińskojęzycznych pracowników lub kontrahentów.

Plan, harmonogram i program szkolenia ustala się zgodnie z indywidualnym zapotrzebowaniem Klienta.