Szkolenia z prawa ukraińskiego


Poszerzenie wiedzy w zakresie regulacji prawa ukraińskiego może, z racji dużej liczby moich rodaków żyjących i pracujących w Polsce, okazać się niezbędne w procesie stosowania prawa w Polsce. W wielu przypadkach przesądzają o tym przepisy wspomnianej wyżej umowy Międzynarodowej o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych i karnych z dnia 24 maja 1993 r.

Dlatego jako adwokat ukraiński biegle posługujący się językiem polskim oferuję możliwość przeprowadzenia szkoleń z zakresu prawa ukraińskiego dla różnych instytucji – państwowych, samorządowych jak i prywatnych.

Oferuję także przeprowadzanie szkoleń w zakresie prawa polskiego, ale prowadzonych w języku ukraińskim lub rosyjskim, a przeznaczonych do rosyjskojęzycznych lub ukraińskojęzycznych pracowników lub kontrahentów.
Plan, harmonogram i program szkolenia ustala się zgodnie z indywidualnym zleceniem.