Polityka prywatności

§ 1

Ogólne zasady ochrony danych osobowych.

1. Irina Mizina, Adwokat Rep. Ukrainy zapewnia, że wszystkie dane są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. „W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych, a także zgodnie z dyrektywą 95/46 / WE (Herald Legislative of EU.L.2016.119.1) – dalej„ RODO ”.

2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest przedstawienie zasad zbierania i przetwarzania danych osobowych uzyskanych za pośrednictwem strony https://adwokatukrainski.pl/ od Użytkowników tej strony (zwanych dalej Użytkownikami).

§ 2

Administrator danych osobowych.

1. Administratorem strony internetowej, o której mowa w § 1 ust. 2 niniejszej polityki prywatności, jest Irina Mizina,  Adwokat Rep. Ukrainy z siedzibą przy ul. Mickiewicz 24 / 4B w Poznaniu (60-836).

2. Możesz skontaktować się z administratorem poprzez e-mail: iryna.myzyna@adwokatukrainski.pl, a także poprzez formularz zgłoszeniowy wymieniony na stronie internetowej w sekcji „Kontakty”.

§ 3

Bezpieczeństwo danych osobowych

1. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo powierzonych mu danych osobowych, w szczególności:

– zapewnia przejrzystość przetwarzania danych,

– dokłada wszelkich starań, aby dostarczone dane były gromadzone tylko w niezbędnej ilości do tych celów i przetwarzane w wymaganym czasie,

– zapewnia poufność danych,

– zapewnia dostęp do danych tylko upoważnionym osobom,

– przestrzega zobowiązań wynikających z tajemnicy zawodowej adwokata i radcy prawnego.

2. Administrator gwarantuje podjęcie niezbędnych środków organizacyjnych i technicznych, zapewniających Użytkownikom ochronę danych osobowych.

§ 4

Prawa osób, których dane są przetwarzane.

1. Użytkownicy, których dane osobowe są przetwarzane, mają następujące prawa:

– prawo dostępu do treści swoich danych,

– prawo do korygowania niezgodności lub błędów w przetwarzanych danych lub ich uzupełniania,

– prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na legalność przetwarzania, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zezwolenia,

– prawo do przekazywania danych osobowych,

– wiedzieć o źródłach zbierania, lokalizacji ich danych osobowych, celu ich przetwarzania, lokalizacji lub zamieszkania (zamieszkania) właściciela lub zarządcy danych osobowych, a także udzielać odpowiednich instrukcji dotyczących otrzymywania tych informacji osobom upoważnionym,

– otrzymywać informacje o warunkach udzielania dostępu do danych osobowych, w szczególności informacje o osobach trzecich, którym przekazywane są dane osobowe Użytkownika,

– otrzymywać , nie później niż w ciągu trzydziestu dni kalendarzowych od daty otrzymania wniosku, odpowiedzi na pytania użytkownika, a także otrzymywanie treści takich danych osobowych,

– składać uzasadniony wniosek do właściciela danych osobowych z zastrzeżeniem przetwarzania danych osobowych,

– złożyć uzasadnione żądanie zmiany lub zniszczenia danych osobowych przez dowolnego właściciela i zarządcę danych osobowych, jeżeli dane te są przetwarzane nielegalnie lub są niewiarygodne,

– chronić swoje dane osobowe przed bezprawnym przetwarzaniem i przypadkową utratą, zniszczeniem, szkodami wynikającymi z celowego zatajenia, niedostarczeniem lub nieterminowym przyznaniem, a także ochroną przed dostarczaniem informacji niedokładnych lub hańbiących honor, godność i reputację biznesową Użytkownika. składać skargi na przetwarzanie danych osobowych w upoważnionym organie władzy państwowej lub w sądzie,

– stosować środki prawne w przypadku naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych,

– zgłaszać zastrzeżenia dotyczące ograniczenia prawa do przetwarzania danych osobowych podczas udzielania zgody,

– znać mechanizm automatycznego przetwarzania danych osobowych,

– ochrona przed zautomatyzowanym rozwiązaniem mającym konsekwencje prawne.

2. Aby zapewnić korzystanie z powyższych praw, Użytkownicy muszą skontaktować się z Administratorem pocztą lub adresem e-mail określonym w §2 ust. 1 i 2 Polityki prywatności. Użytkownicy mogą również korzystać z formularza kontaktowego umieszczonego na stronie.

3. Jeśli Użytkownik uważa, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza prawa i przepisy, ma prawo do odwołania się do sądu lub upoważnionego organu w celu ochrony.

§ 5

Formularz zgłoszeniowy

1. Warunkiem skutecznej komunikacji podczas korzystania z formularza kontaktowego jest podanie przez Użytkownika jego danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie na zasadzie dobrowolności.

2. Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

3. W sytuacji, w której Użytkownik ma mniej niż 16 lat, wymagana jest zgoda na przetwarzanie jego danych osobowych przez osobę sprawującą nad nim opiekę (rodzic lub opiekun).

4. Administrator gwarantuje, że dane zamieszczone przez Użytkownika nie będą dostępne dla osób nieupoważnionych.

§6

Polityka Cookies

1. Strona https://adwokatukrainski.pl/ wykorzystuje mechanizm „cookies”.

2. Pliki cookie to dane informacyjne. W szczególności są to pliki tekstowe przechowywane na Urządzeniach Użytkowników.

3. W szczególności pliki cookie zawierają nazwę witryny, czas dostępu, adres IP komputera użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego.

4. Pliki cookie wykorzystywane przez Administratora nie stanowią zagrożenia wirusowego ani innego złośliwego oprogramowania dla Urządzenia Użytkownika. Pliki te umożliwiają jedynie dostosowanie zawartości strony do indywidualnych preferencji użytkownika, tworząc statystyki, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej.

5. Administrator używa następujących typów plików cookie w ramach konserwacji strony internetowej:

– „pliki cookie sesji”,

– „stałe” (trwałe pliki cookie),

– wewnętrzne pliki cookie,

– zewnętrzne pliki cookie.

Pliki cookie mogą być stałe (nazywane są trwałymi plikami cookie) i przechowywane na komputerze do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub tymczasowe (takie pliki cookie nazywane są plikami cookie sesji), tzn. Są zapisywane tylko do momentu zamknięcia przeglądarki. Ponadto pliki cookie są podzielone na podstawowe (są ustawiane przez bezpośrednio odwiedzaną stronę internetową) i strony trzecie (ustawione przez inne strony internetowe).

6. Administrator współpracuje również z innymi Usługami zewnętrznymi, które mogą umieszczać pliki cookie na Urządzeniach Użytkownika. W ramach tej relacji wykorzystywane są pliki cookie, takie jak „Google Analytics”, pliki cookie dotyczące reklam i „pliki cookie”, aby potwierdzić akceptację polityki dotyczącej plików cookie.

6. Administrator informuję, że nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo plików cookie uzyskanych ze źródeł zewnętrznych.

7. Użytkownicy serwisu mogą w dowolnym momencie wprowadzić zmiany w ustawieniach przechowywania plików cookie na swoim urządzeniu, które domyślnie są włączone przez przeglądarkę internetową. Te zmiany można wprowadzić przy użyciu ustawień przeglądarki. Ta zmiana może spowodować automatyczne blokowanie plików cookie przez Użytkownika. Te ograniczenia mogą wpływać na niektóre funkcje dostępne na stronie internetowej.

§ 7

Postanowienia końcowe Polityki prywatności

1. Polityka prywatności podlega bieżącym zmianom, w tym zmianom związanym ze zmianami przepisów. Ponadto Administrator Danych zastrzega sobie prawo do ich zmiany w dowolnym momencie.

2. Zaktualizowane zmiany zaczynają obowiązywać od momentu opublikowania ich przez Administratora na stronie.