O MNIE


 

Szanowni Państwo,
Z wielką przyjemnością pragnę powitać Państwa na mojej stronie internetowej.

 

Pozwolę sobie w tym miejscu nakreślić kilka słów o sobie, moim wykształceniu, dotychczasowej karierze zawodowej na Ukrainie i w Polsce.

Jestem Ukrainką, urodziłam się na zachodniej Ukrainie w okolicach Lwowa, natomiast wychowałam się we wschodniej części Ukrainy w okolicach miasta Dnipro. Fakt ten jest o tyle istotny, że od dziecka posługiwałam się dwoma językami: w domu- językiem ukraińskim, a w życiu codziennym poza domem w przeważającej części- rosyjskim. Dlatego też oba te języki są dla mnie językami rodzimymi.

Od zawsze marzyłam o karierze prawniczej i to marzenie po zdaniu matury popchnęło mnie na studia prawnicze na Uniwersytecie w Charkowie gdzie studiowałam w latach 2005-2011.

Po ukończeniu studiów odbyłam staż i aplikację adwokacją w Dnipro w wyniku czego uzyskałam tytuł adwokata Republiki Ukrainy. Następnie wykonywałam praktykę adwokacką w kancelarii adwokackiej w Dnipro. Wówczas w głównej mierze zajmowałam się sprawami gospodarczymi i karnymi. Tu znowu przemieszanie językowe istniejące na Ukraninie okazało się moim atutem. Językiem wykładowym na uczelniach i urzędowym jest język ukraiński, natomiast językiem potocznym, również w miejscach pracy – język rosyjski. To sprawiło, że posługuję się płynnie językiem prawniczym zarówno ukraińskim jak i rosyjskim.

W 2016 r. przyjechałam do Polski, do Poznania, gdzie podjęłam współpracę z kancelarią Kacprzak Kowalak, która trwa do tej pory. W międzyczasie uczęszczałam na kurs języka polskiego dla cudzoziemców przy Uniwersytecie im Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie doskonaliłam znajomość języka polskiego.

W chwili obecnej władam biegle językiem polskim, w tym również polskim językiem prawniczym.

Niezależnie od pracy zawodowej podjęłam współpracę z Konsulatem Honorowym Republiki Ukrainy w Poznaniu, gdzie prowadzę pro bono konsultacje prawne dla obywateli Ukrainy zgłaszających się do pomoc do Konsulatu.

W 2018 roku uzyskałam wpis na listę adwokatów zagranicznych przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu.

Pracując jako ukraiński adwokat w Polsce swoją działalność zawodową koncentruje na dwóch polach. Przede wszystkim jest to pomoc prawna udzielana obywatelom Ukrainy, Rosji, Białorusi, Mołdawii, Gruzji i innych Państw, których obywatele są osobami ukraińskojęzycznymi lub rosyjskojęzycznymi.

Właśnie z myślą o imigrantach prowadzę blogi prawnicze w języku ukraińskim oraz rosyjskim, których przedmiotem jest rozwiązywanie problemów prawnych rosyjskojęzycznych i ukraińskojęzycznych imigrantów w Polsce.

Z drugiej strony będąc adwokatem ukraińskim i posiadając wpis na listę adwokatów zagranicznych świadczę także usługi dla obywateli Polski lub innych Państw związanych z pomocą prawną na Ukrainie lub w zakresie prawa ukraińskiego.

Miałam już okazje wydawać opinię dotyczące prawa ukraińskiego dla banków, notariuszy, czy kolegów adwokatów. Występowałam także jako pełnomocnik profesjonalny reprezentujący podmioty polskie na terenie Ukrainy.

 

Obdarzenie mnie przez Państwa zaufaniem będzie dla mnie wielkim zaszczetem i zobowiązaniem.

Zapraszam do współpracy !!!