O MNIE


Szanowni Państwo!
W związku z moim urlopem macierzyńskim, który trwa do dnia 02 lipca 2023 roku, zmienia się forma kontaktu.
Wszelkie pytania proszę kierować na adres mailowy: iryna.myzyna@kacprzak.pl
Po zapoznaniu się z Państwa pytaniem odpowiem na maila lub oddzwonię.
Dziękuję za zrozumienie.
Z wyrazem szacunki adw. Rep. Ukr. Iryna Myzyna

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością pragnę powitać Państwa na mojej stronie internetowej.

Jestem adwokatem ukraińskim, absolwentką Wydziału Prawa Uniwersytetu Ekonomii i Prawa w Charkowie na Ukrainie. Przez 5 lat wykonywałam działalność zawodową w Dnipro na Ukrainie.

Od 2016 r. mieszkam i pracuję w swoim zawodzie w Polsce.

Jestem również prawnikiem polskim, swój dyplom ukończenia studiów nostryfikowałam na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2018 r. jestem wpisana na Listę Prawników Zagranicznych prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Poznaniu.

W swojej zawodowej działalności koncentruję się na prowadzeniu spraw z udziałem klientów z Ukrainy i innych krajów obszaru rosyjskojęzycznego, tj. Białorusi i Federacji Rosyjskiej oraz Mołdawii, Gruzji. Są to sprawy karne (zarówno obrona podejrzanych/ oskarżonych jak i reprezentacja pokrzywdzonych), rodzinne (alimenty, rozwody na Ukrainie lub w Polsce, opieka nad dzieckiem, uznanie wyroków zagranicznych w Polsce i td) odszkodowawcze (dochodzenie odszkodowań, zadośćuczynień, rent z tytułu wypadków komunikacyjnych i innych zdarzeń losowych w Polsce dla obywateli Ukrainy oraz innych cudzoziemców w Polsce), obsługa prawna firm ze wschodu (w tym dochodzenie należności, opiniowanie umów, reprezentowanie w postępowaniach upadłościowych).

Z drugiej strony będąc adwokatem ukraińskim i posiadając wpis na listę prawników zagranicznych świadczę także usługi dla obywateli Polski lub innych państw w zakresie prawa ukraińskiego w Polsce lub dotyczące pomocy prawnej na Ukrainie. Miałam już okazje wydawać opinię dotyczące prawa ukraińskiego, jak tez białoruskiego i rosyjskiego dla banków, notariuszy, czy kolegów adwokatów z Polski. Występowałam także jako pełnomocnik profesjonalny reprezentujący podmioty polskie na terenie Ukrainy.

Niezależnie od pracy zawodowej współpracowałam z Konsulatem Honorowym Republiki Ukrainy w Poznaniu, gdzie do 2018 roku prowadziłam  pro bono konsultacje prawne dla obywateli Ukrainy zgłaszających się o pomoc do Konsulatu.

Cechą wyróżniającą świadczone przeze mnie usługi jest niewątpliwie to, że posługuję się biegle zarówno językiem ukraińskim, jak i językiem rosyjskim oraz polskim. Język ukraiński jest moimi językiem ojczystym, co znakomicie ułatwia kontakt z klientami z Ukrainy. Język rosyjski znam na poziomie języka ojczystego, co też ułatwia kontakt z klientami z Ukrainy, Rosji i Białorusi oraz obywateli innych państw którzy posługują się tym językiem. Taka wiedza językowa, pozwala mi rozpoznać  oczekiwania klientów i należycie wyjaśnić zasady działania prawa i wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Poza tym biegle władam językiem  polskim, co z kolei pozwala mi bez żadnych barier świadczyć usługi obywatelom Polski w kwestiach związanych z ukraińskim, rosyjskim czy białoruskim prawem materialnym.

Jak już wspomniałam wyżej od samego początku mojego pobytu w Polsce współpracuję z adwokatem Maciejem Kacprzakiem prowadzącym swoją kancelarię w Poznaniu. Współpraca ta trwa do tej pory. Kancelaria Adwokata Macieja Kacprzaka istnieje od 1999 r. oferując swoim klientom nagromadzoną przez te lata wiedzę i doświadczenie zawodowe.

Ponieważ wraz z adwokatem Maciejem Kacprzakiem hołdujemy zasadzie utrzymywania należytej równowagi pomiędzy profesjonalną i realną oceną sprawy a życzliwym stosunkiem do klienta, nasza współpraca owocuje zapewnieniem naszym klientom wszechstronnej pomocy prawnej opartej na najpełniejszej obronie ich interesów.

Dlatego jestem przekonana, że jeżeli powierzycie Państwo mi oraz Kancelarii Adwokackiej Macieja Kacprzaka  prowadzenie swojej sprawy, po jej zakończeniu będziecie mogli stwierdzić, że trafiliście pod dobry adres.

Z wyrazem szacunku

adwokat ukraiński wpisany na Listę Prawników

Zagranicznych w Polsce Iryna Myzyna

 

Zapraszam do współpracy !!!