Opinie prawne w zakresie prawa Ukraińskiego i międzynarodowego


Jako adwokat ukraiński wpisany na listę adwokatów zagranicznych przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu oferuję możliwość sporządzenia w języku polskim pisemnej lub ustnej opinii dotyczącej prawa ukraińskiego i pragmatyki jego stosowania na terytorium Ukrainy i Polski. Jak również w zakresie wiążących Polskę i Ukrainę umów międzynarodowych.

Oferuję możliwość sporządzenia opinii także w języku rosyjskim lub ukraińskim, w materii dotyczącej prawa polskiego i jego zastosowania oraz umów międzynarodowych zawartych pomiędzy Rzecząpospolitą Polską, a Republiką Ukrainy.

Wątki dotyczące prawa polskiego wykonuję w ścisłej współpracy z moimi polskimi współpracownikami- adwokatami i radcami prawnymi z kancelarii Kacprzak Kowalak.

Dotychczas wykonywałam opinie dotyczące prawa ukraińskiego i norm kolizyjnych wynikających z obowiązująca pomiędzy Rzeczpospolitą Polską, a Ukrainą Umowy Międzynarodowej o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych i karnych sporządzonej w Kijowie dnia 24 maja 1993 r. dla największych polskich banków, dla notariuszy, kolegów adwokatów jak i osób fizycznych.