Opinie prawne w zakresie prawa ukraińskiego i międzynarodowego


Jako adwokat ukraiński wpisany na listę prawników zagranicznych przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu oferuję możliwość sporządzenia w języku polskim pisemnej opinii dotyczącej prawa ukraińskiego i praktyki jego stosowania na terytorium Ukrainy. Dotyczy to również wiążących Polskę i Ukrainę umów międzynarodowych, a także umów pomiędzy Polską i Federacją Rosyjską oraz Polską i Białorusią.

Oferuję możliwość sporządzenia opinii także w języku rosyjskim lub ukraińskim, w materii dotyczącej prawa polskiego i jego zastosowania oraz umów międzynarodowych zawartych pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Ukrainy, jak również w zakresie umów międzynarodowych zawartych pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Białorusią, czy też umów międzynarodowych zawartych pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Federacją Rosyjską.

Wątki dotyczące prawa polskiego wykonuję w ścisłej współpracy z – Kancelarią Adwokacką Macieja Kacprzaka.

Dotychczas wykonywałam opinie dotyczące prawa ukraińskiego, rosyjskiego i białoruskiego oraz norm kolizyjnych wynikających z bilateralnych umów międzynarodowych zawartych pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Ukrainą, Rzeczpospolitą Polską a Białorusią, Rzeczpospolitą Polską a Rosją  dla największych polskich banków, dla notariuszy, polskich adwokatów  oraz na zlecenie osób fizycznych.