Tłumaczenia prawnicze polsko- ukraińskie, polsko-rosyjskie, rosyjsko-ukraińskie


Tak jak wskazałam w zakładce O mnie, od urodzenia jestem osobą dwujęzyczną i posługuję się zarówno językiem ukraińskim i rosyjskim na poziomie języka ojczystego.

Z racji wykształcenia prawniczego znam oba te języki nie tylko w zakresie ich codziennego użytkowania, ale także swoistego metajęzyka, jakim jest język prawniczy.

Jednocześnie, z racji pracy w polskim środowisku prawniczym posługuję się biegle polskim językiem prawniczym.

Mogę, zatem zaoferować możliwość profesjonalnych tłumaczeń prawniczych (nie przysięgłych) polskich tekstów prawnych, umów, regulaminów na język ukraiński i rosyjski jak i vice versa, tj. umów, regulaminów, aktów prawnych sporządzonych w języku rosyjskim lub ukraińskim na język polski.

Tłumaczenia oferowane przeze mnie o tyle różnią się od usług oferowanych przez profesjonalnych tłumaczy, iż mogę zapewnić daleko idąca zgodność tłumaczeń z sensem norm prawnych wyrażonych przez zapisy w tłumaczonych przepisach i regulacjach oraz spójność z prawniczą nomenklaturą między tymi językami.

Oferuję również możliwość tłumaczeń prawniczych między językami rosyjskim i ukraińskim.

Informuję przy tym, iż nie świadczę usług tłumaczenia przysięgłego. Jednakże współpracuje stale z tłumaczami przysięgłymi języka ukraińskiego i rosyjskiego. Także, jako konsultant w zakresie terminologii prawniczej.