Tłumaczenia prawnicze polsko- ukraińskie, polsko-rosyjskie, rosyjsko-ukraińskie


Jestem osobą dwujęzyczną, posługuję się zarówno językiem ukraińskim jak i rosyjskim na poziomie języka ojczystego.

Posiadając wykształcenie prawnicze znam oba te języki nie tylko w zakresie ich codziennego użytkowania, ale także na poziomie swoistego metajęzyka, jakim jest język prawniczy.

Jednocześnie, z racji wieloletniej pracy w polskim środowisku prawniczym, polskiej nostryfikacji ukraińskiego dyplomu (polegającej na zaliczeniu szeregu egzaminów z poszczególnych polskich gałęzi prawa) oraz państwowego egzaminu z  języka polskiego posługuję się biegle polskim językiem prawniczym.

Mogę, zatem zaoferować możliwość profesjonalnych tłumaczeń (nie przysięgłych) polskich tekstów prawnych, umów, regulaminów na język ukraiński i rosyjski jak i vice versa, tj. umów, regulaminów, aktów prawnych sporządzonych w języku rosyjskim lub ukraińskim na język polski.

Pomimo, że moje tłumaczenia nie są tłumaczeniami przysięgłymi, to z racji wykształcenia prawniczego (zarówno ukraińskiego jak i polskiego) mogę zapewnić daleko idącą zgodność tłumaczeń z sensem norm prawnych wyrażonych w tłumaczonych przepisach i regulacjach oraz spójność prawniczej nomenklatury.

Oferuję również możliwość tłumaczeń prawniczych między językami rosyjskim i ukraińskim.

Jeżeli chodzi o tłumaczenia przysięgłe, to mogę polecić następujących tłumaczy z którymi współpracowałam (dane kontaktowe w zakładce „Współpraca”):

– tłumacza przysięgłego języka ukraińskiego Tetianę Soloshchenko

– tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego Śnieżanę Bejgerowskę

– biuro tłumaczeń EMBET Maciej Burdzinski

Z wyrazem szacunku

adwokat ukraiński wpisany na Listę Prawników

Zagranicznych w Polsce Iryna Myzyna